KEPERLUAN MODUL LATIHAN PENGUKUHAN KEPULIHAN TERHADAP (ORANG KENA PENGAWASAN- OKP) BERBANTUKAN LATIHAN PSIKOSPIRITUAL DAN BIOFEEDBACK

  • Mohd Hefzan Azmi
  • Muhammad Nubli Abdul Wahab

Abstract

OKP dibawah seksyen 6(1)(a) adalah mereka yang telah menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN). Setelah dibebaskan dari institusi tersebut mereka ini dikehendaki menjalani pengawasan di daerah masing-masing bagi tempoh tidak kurang dua tahun. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh golongan ini ialah risiko penagihan berulang (relaps) setelah bebas dari institusi. Dalam usaha mencegah relaps ini mereka perlu melalui aktiviti-aktiviti yang dianggap mampu mengukuhkan kepulihan dan diaplikasikan aktiviti berasaskan psikospiritual Islam agar golongan sasaran ini mendapat pengisian jiwa dan tidak terus alpa semasa berada di fasa pengawasan. Rentetan dari itu makalah ini terus menganalisis beberapa kajian lepas berkaitan dengan pendekatan psikospiritual Islam dalam usaha membendung relaps ini. Dengan menggunakan metod kajian kepustakaan melalui teknik systematic literature review (SLR) maka makalah ini mendapati perlunya terhadap rawatan dan latihan berasaskan psikospiritual Islam dari model riyadah al-Nafs al-Ghazali. Justeru itu hasil dari makalah seperti ini diharapkan mampu diwujudkan sukatan modul yang mampu membimbing OKP ke arah pengukuhan kepulihan sepanjang hayat.

Author Biographies

Mohd Hefzan Azmi

PUSPEN Gambang, 26300 Kuantan, Pahang.

Muhammad Nubli Abdul Wahab

Pusat Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang, Lebuhraya Tun Razak, 26300 Kuantan, Pahang.

Published
2020-07-01
Section
Articles