Statistik Penguasaan Jawi Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Agama

Authors

  • Suhana Abd Hamid
  • Ahmad Marzuki Mohamad
  • Azman Ahmad

Keywords:

tulisan jawi, minat, keluarga, persekitaran

Abstract

Kajian ini dijalankan bagi meninjau keupayaan penguasaan tulisan Jawi dan punca kemerosotan penguasaan Jawi dalam kalangan murid sekolah rendah agama. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu melibatkan 100 responden yang terdiri daripada murid darjah tiga dari 10 buah sekolah di sekolah agama. Analisis keseluruhan data soal selidik memperolehi nilai alpha cronbach 0.954 iaitu menunjukkan pengukuran tahap kebolehpercayaan tertinggi serta menepati kehendak kajian ini. Secara keseluruhan, dapatan kajian mendapati bahawa; penguasaan tulisan Jawi melalui pembacaan dan penulisan berada pada tahap sederhana. Manakala punca kemerosotan penguasaan jawi didapati berpunca dari aspek minat, ibu bapa dan persekitaran. Berdasarkan hasil analisis kajian ini dapatlah difahami bahawa peningkatan penguasaan tulisan Jawi perlu diambil cakna oleh kepimpinan sekolah bagi menyediakan persekitaran yang boleh membantu mempertingkatkan prestasi murid

Author Biographies

Suhana Abd Hamid

Fakulti Tamadun Islam,
Universiti Teknologi Malaysia,
Univeriti Teknologi Malaysia, Skudai
Johor

Ahmad Marzuki Mohamad

Fakulti Tamadun Islam,
Universiti Teknologi Malaysia,
Univeriti Teknologi Malaysia, Skudai
Johor

Azman Ahmad

Fakulti Tamadun Islam,
Universiti Teknologi Malaysia,
Univeriti Teknologi Malaysia, Skudai
Johor

Downloads

Published

2001-12-20

How to Cite

Abd Hamid, S., Mohamad, A. M., & Ahmad, A. (2001). Statistik Penguasaan Jawi Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Agama. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 1(1), 50–63. Retrieved from https://journal.ump.edu.my/ijhtc/article/view/814

Issue

Section

Articles