KEMASUKAN PENGARUH ISLAM DALAM PEMBENTUKAN SEJARAH NEGARA BANGSA MALAYSIA

The Influence of Islamization Into Malaysian History

Authors

  • Ahmad Farid Abdul Jalal Pengarah, Perbadanan Muzium Negeri Pahang, Malaysia
  • Rahimin Affandi Abdul Rahim Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia
  • Mohamad Hilmi Mat Said Pusat Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang, 26600 Pahang, Malaysia
  • Awang Azman Awang Pawi Akademi Pengajian Melayu, Universti Malaya 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.15282/ijhtc.v8i1.9436

Keywords:

Pengaruh islam, Sejarah Malaysia, Sejarah melayu, Penjajahan Tanah Melayu, Islam & melayu

Abstract

Sesuai dengan penegasan al-Quran, ilmu sejarah dapat dijadikan alat utama untuk mengetahui asas kenapa sesuatu fenomena berkembang dalam masyarakat. Berasaskan kepada teori ini, kajian ini akan menggunakan analisis kritikal yang dibuat terhadap sumber sejarah Malaysia. Hasilnya, kajian mendapati tiga faktor utama yang mencorakkan sejarah Malaysia. Ketiga faktor ini merangkumi kepercayaan Melayu pra Islam; impak Islam dalam masyarakat dan pengaruh penjajahan colonial British. Ternyata sekali ketiga-tiga pengaruh ini saling mempengaruhi antara satu sama dan ianya tetap dominan hingga pada zaman sekarang.

By referring to Qur'an, the science of history can be used as the main tool to explorer the phenomenon of society development. Based on this theory, this study will use a critical analysis made on Malaysian historical sources. As a result, the study found three main factors that shaped the history of Malaysia. These three factors include pre-Islamic Malay beliefs; the impact of Islam in society and the influence of British colonialism. It turns out that these three influences influence each other and it remains dominant until today.

Downloads

Published

2023-06-15

Issue

Section

Articles