TERAS PEMIKIRAN ABU HAMID AL-GHAZALI PEMANGKIN KEMENJADIAN SAHSIAH INSAN HOLISTIK

Authors

  • Muhammad Zulazizi Mohd Nawi Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris

Abstract

Kajian ini menelusuri hujah kefalsafahan kependidikan Abu Hamid al-Ghazali dan beberapa inti pati pendekatan yang boleh diaplikasikan bagi pembangunan insan secara holistik iaitu menerusi metodologi kependidikan, kaedah-kaedah penerapan sahsiah dan akhlak serta halatuju yang diperlukan bagi memantapkan disiplin seseorang manusia. Kajian ini dijalankan menggunakan metode kepustakaan. Proses pengumpulan data pula adalah melalui sorotan ilmiah seperti kitab “Ihya Ulumuddin”, buku, jurnal, akhbar, artikel dan ensikopedia yang mana dikenali sebagai analisis dokumen yang dapat membantu melengkapkan lagi kajian. Hasil kajian mendapati bahawa, beberapa perincian pengaplikasian landasan pemikiran sebenar daripada Abu Hamid al-Ghazali berdasarkan kriteria atau trait ilmunya dapat memberikan sumbangan kepada pembudayaan sahsiah dalam kalangan individu di mana jua.

Downloads

Published

2021-09-30