PENGGUNAAN AIR DAN LIMAU NIPIS SEBAGAI BAHAN ASAS MERAWAT PESAKIT GANGGUAN JIN: TINJAUAN PENGALAMAN PENGAMAL DALAM PERUBATAN TRADISIONAL MELAYU

The Use of Water and Lime as Basic Ingredients in Treating Patients with Spirit Disturbances: A Review of Practitioners' Experiences in Malay Traditional Medicine

Authors

  • Syed Zaidi Syed Omar Pusat Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah, Lebuh persiaran Tun Khalil Yaakob, 26300 Gambang, Pahang, Malaysia
  • Mohamad Hilmi Mat Said Pusat Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah, Lebuh persiaran Tun Khalil Yaakob, 26300 Gambang, Pahang, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.15282/ijhtc.v9i1.10739

Keywords:

Traditional medical, Water, Lime, Jin affliction, Perubatan tradisional, Air, Limau nipis, Gangguan jin

Abstract

This study investigates the traditional Malay medical practices involving water and lime as fundamental ingredients in treating patients believed to be afflicted by supernatural beings called Jin. The researcher is an experienced nurse specializing in Jin affliction treatment. Jin refers to creatures created by Allah from fire that can resemble angels. Nowadays, there are often reports of treatments associated with Jin disturbances in society. Unfortunately, some of these treatments don't comply with Islamic law and show signs of worrying false teachings. Therefore, the aim of this study is to identify the methods of using water and lime for Jin affliction treatment. The study's methodology is qualitative, based on the researcher's nursing experience and relevant literature review. The study's findings will explain the advantages of water and lime as treatment ingredients and the methods used in the treatment. Additionally, it will share the researcher's experiences in using these ingredients for treatment and their effectiveness with Allah's permission.

Kajian ini  merupakan satu penyelidikan berkaitan cara atau kaedah perubatan tradisi orang Melayu yang menggunakan air dan juga limau nipis sebagai bahan asas dalam rangka merawat pesakit yang diganggu oleh Jin. Pengkaji adalah merupakan seorang perawat yang berpengalaman dalam bidang rawatan gangguan Jin. Jin membawa makna makhluk Allah swt yang diciptakan daripada api yang boleh menyerupai malaikat. Dewasa ini kerap kedengaran banyak kes-kes rawatan yang dikatakan mempunyai kaitan dengan gangguan Jin dalam masyarakat. Malangnya terkadang  didapati rawatan yang digunakan tidak menepati kehendak syarak dan mempunyai tanda-tanda ajaran sesat yang membimbangkan. Justeru itu tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti kaedah penggunaan air dan limau nipis untuk rawatan gangguan Jin. Manakala metodologi kajian ini ialah kajian kualitatif. Ia berdasarkan kepada kajian lapangan iaitu pengalaman pengkaji sebagai seorang perawat dan  kajian kepustakaan yang merujuk dokumen-dokumen yang berkaitan. Hasil dari kajian ini akan menjelaskan kelebihan air dan limau nipis yang dijadikan bahan rawatan dan kaedah yang digunakan dalam rawatan di atas. Kajian ini juga akan akan berkongsikan pengalaman pengkaji yang merawat menggunakan bahan tersebut dan keberkesanannya atas izin dari Allah.

References

Chee Beng Jin. (2016, September). Limau Nipis Anti Fertliti. Dewan Kosmik: 28-31.

Chua Yan Piaw. (2006). Kaedah Penyelidikan, Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

Gray, D. E. (2009). Doing research in the real world (2nd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications Inc.

Haliza Mohd Riji. (2005). Prinsip dan Amalan dalam Perubatan Melayu, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Harun Mat Piah. (1998) Ilmu perubatan Melayu tradisional dari naskhah-naskhah lama. International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman) 3(3), 2015, 3-17.

Jacqlyn Patricia Jelani dan Salmah Jan Noor Muhammad. (2021) Keistimewaan dan kearifan tempatan masyarakat Melayu menggunakan buah-buahan dalam ilmu perubatan. Jurnal Melayu, 20 (1), 93-108.

Kamus Dewan. (2002) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mardiana Nordin, Seminar Kaedah dan Penulisan Sejarah. (2015). Penyelidikan Sejarah, Sumber-Sumber Sejarah dan Bidang-Bidang di Dalam Kajian Sejarah. Kuala Lumpur.

Mohd Rahman Daud. (2016). Ceramah TWM Bincang Perubatan Tradisional: https://www.beritaharian.sg/bahasa-budaya/ceramah-twn-bincang-perubatan-tradisional.

Perlembagaan Persekutuan Kemas Kini 2022.

Mohd Nizam Sahad. (2015) Penggunaan azimat pelaris perniagaan menurut perspektif akidah Islam. Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 8(1), 18-44.

Nor Liyana Khairuddin. (2022). Apa jadi bila kurang air dalam badan. Utusan Malaysia. https://www.utusan.com.my/gaya/kesihatan/2022/04/apa-jadi-bila-kurang-air-dalam-badan/

Sayid Sabiq. (1974). Aqidah Islam. Bandung: Penerbitan Diponegoro Bandung.

Suhazeli Abdullah. (2021). Hukum dan Kewajipan Berubat. Harakah Daily: https://harakahdaily.net/index.php/-2021/04/02/hukum-dan-kewajiban-berubat/

Syed Ghazali Jalalulin Syed Hassan. (2011). Penjagaan Pokok Limau Nipis. Utusan Malaysia, 1-8.

Wahid Abd Al Salam Bali. (2010). Senjata Tajam Untuk Menangkis Sihir & Ilmu Hitam, Kuala Lumpur: Penerbitan Nurulhas.

Zakaria Stapa. (1998) Kepercayaan kepada yang ghaib: Tumpuan khusus kepada peranan makhluk jin dalam kehidupan makhluk manusia. Jurnal Usuluddin, [S.l.], 7, 47-74.

Downloads

Published

2024-05-23

How to Cite

Syed Omar, S. Z., & Mat Said, M. H. (2024). PENGGUNAAN AIR DAN LIMAU NIPIS SEBAGAI BAHAN ASAS MERAWAT PESAKIT GANGGUAN JIN: TINJAUAN PENGALAMAN PENGAMAL DALAM PERUBATAN TRADISIONAL MELAYU: The Use of Water and Lime as Basic Ingredients in Treating Patients with Spirit Disturbances: A Review of Practitioners’ Experiences in Malay Traditional Medicine. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 9(1), 50–58. https://doi.org/10.15282/ijhtc.v9i1.10739

Issue

Section

Articles