ANALISIS KESEDIAAN E-LATIHAN DALAM KALANGAN PEKERJA SWASTA BERDASARKAN FAKTOR JANTINA, BANGSA DAN STATUS PERKAHWINAN DI NEGERI PAHANG

  • Rozelianti Abdul Razak Pusat Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang
  • Hasmadi Hassan Pusat Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang

Abstract

Kaedah e-latihan memerlukan suatu tahap kesediaan yang tinggi dalam kalangan pekerja industri bagi memastikan manfaatnya diperolehi dan kejayaannya dikecapi.  Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meneroka secara analitik tahap kesediaan pekerja industri terhadap kaedah e-latihan dari aspek sikap kepenggunaan komputer, literasi komputer, fasiliti komputer dan akses teknologi.  Seramai 192 orang pekerja industri swasta dari negeri pahang telah terlibat dalam kajian ini. Data yang diperolehi menerusi soal selidik dianalisis secara kuantitatif.  Hasil kajian secara keseluruhannya mendapati kesediaan pekerja industri swasta terhadap kaedah e-latihan dari kesemua aspek, iaitu  sikap kepenggunaan komputer, literasi komputer, berada pada tahap kesediaan yang tinggi. Walau bagaimanapun, kesediaan majikan industri swasta dari aspek fasiliti komputer dan akses teknologi secara keseluruhannya berada di tahap sederhana. Keadaan ini perlu diatasi bagi memastikan kaedah e-latihan dapat dilaksanakan bagi melahirkan pekerja dan organisasi yang dapat menanggani cabaran Revolusi Industri 4.0 dengan jayanya.

Published
2019-12-10
Section
Articles