(1)
Polishchuk, M.; Suyazov, M.; Opashnyansky, M. Study on Numerical Analysis of Dynamic Parameters of Mobile Walking Robot. JMES 2020, 14, 6380 - 6392.