(1)
Abdul Rashid Abdul Aziz; Muhammad Nubli Abdul Wahab; Mohd Ropizam Mohd Zainun; Nor Hamizah Ab Razak; Norizan Yusof; Rezki Perdani Sawai. FAKTOR TERAPEUTIK KAUNSELING KELOMPOK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KENDIRI: Therapeutic Factors of Group Counseling in Improving Personal Well-Being. IJHTC 2023, 8, 90-98.