(1)
Salim, R.; Syed Shazali, S. T.; Hamdan, S.; Andrew-Munot, M.; Mohtar, A. M. A. A. M. A Review on Ruben’s Tube As Acoustic Propagator. IJAME 2018, 15, 6025-6033.